Veinwave – Ytliga blodkärl

Näsa

1500 kr till 2500 kr

Kinder

2500 kr till 4000 kr

Angiom (smultronmärken) och spiders

1-2 st 1000 kr

3-4 st 1500 kr

5-10 st eller fler 350 kr/st

Ben per område

Ca 5×5 cm 2000 kr

Ca 7,5×7,5 cm 3000 kr

Ca 10×10 cm 4000 kr

Enstaka små kärl

1000 kr/st