logo

Behandlingar

Cool Shape – reducera lokala fettdepåer utan kirurgi

Har du fettdepåer på mage, kärlekshandtag, in-eller utsida lår eller under rumpan som du vill bli av med men som biter sig kvar trots bra kost och träning? Då är CoolShape en behandling för dig!

CoolShape är en unik metod att helt utan kirurgi, utan konvalescens och utan smärta permanent reducera fettdepåer. Metoden går ut på att det sker en kontrollerad kylning av underhudsfettet genom s.k. selektiv lipolys. Effekten av nedkylningen innebär att fettcellerna skadas av kylan och orsakar kristallisering av fettsyrorna som finns inuti adiopcyterna (fettcellerna). Under en period av 6-12 veckor sker en gradvis reduktion av fettlagret.

Hur fungerar behandlingen?

Fettceller är känsligare för kyla än andra celler som exempelvis hudceller. Fettcellerna i behandlingsområdet kyls ner under noggrant kontrollerade former. Resultatet blir att fettcellerna dör genom så kallad apoptos, naturlig celldöd, medan all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas alls. Precis som vid en kirurgisk fettsugning är resultatet permanent eftersom cellerna inte bara tömts på sitt innehåll, utan dessutom dött och under en period på 6-12 veckor rensas ur kroppen! Fettcellerna löser långsamt upp sig och innehållet som består av olika fettsyror läcker sakta ut och tas om hand av kroppens egna system som transporterar bort dem.

Själva behandlingen sker i 3 steg:

1. Handenheten eller handenheterna appliceras på valt behandlingsområde. Nu startar man med 5 minuters långsam nedkylning samt vakum massage.

2. 50 minuters behandling med en kyla på -5 till -10 grader.

3. Behandlingen avslutas med 5 minuters vakum massage.

Hur många behandlingar behövs?

En rekommenderad kur är 2-3 behandlingar med 4 veckors mellanrum, och varje behandling tar cirka 60 min.

Biverkningar

Enligt de vetenskapliga studier som gjort inom fettreduktion med kyla eller fettfrysning finns det inga komplikationer eller långsiktiga riskerna med en cryolipolysis behandling. De frysta fettcellerna tas omhand på ett naturligt sätt av kroppens metabolism.

Det finns dock några vanliga biverkningar som tillfälliga domningar och blåmärken i det behandlade området. Vissa kan också uppleva en stickande känsla eller trånghet men dessa biverkningar sitter endast i någon dag.

Behandlingsområden

1: ARMAR – Gäddhäng
2: RYGG
3: MAGE – Hela området
4: HÖFT – Kärlekshandtag
5: RUMPA – Celluliter
6: LÅR – Ridbyxlår
7: INSIDA LÅR

Så här går det till