logo

Behandlingar

Hur fungerar IPL – Skin Rejuvenation?

Genom ålder och sol förlorar huden sitt kollagen och huden kan bli slapp och rynklig. IPL-behandling återställer hudens elasticitet och tar dessutom bort ytliga blodkärl och pigmentfläckar. Behandling med IPL avger bredbandigt intensivt pulserande ljus som skiljer sig från det smala bandet som avges från en laser. IPL skadar inte ytan av huden. Det intensiva ljuset levereras till de djupare delarna av huden (dermis) och lämnar den ytliga delen av huden orörd (överhuden). Ljuset verkar på djupet i huden, stimulerar nybildning av kollagen. Detta leder till ökad elasticitet och spänst i huden. De ytliga kärlen som är vanliga med sjukdomen Rosacea kan behandlas med IPL.

Vad är fördelarna med IPL?

IPL är en skonsam behandling och skadar inte ytan på huden vilket bidrar till minimal återhämtningstid och kort behandlingstid om ca 30 minuter. Patienter behöver därmed inte vara borta från arbetet utan kan återgå till normala aktiviteter samma dag. En IPL-behandling innebär minimal smärta till skillnad från laser-behandlingar som oftast kräver lokalbedövning. Med IPL kan också ett större område behandlas på en gång.

Hur många behandlingar behövs?

Med tanke på att det finns lite skador på hudens yta kan flera behandlingar behövas för att se önskad effekt. För bästa resultat kan 2-3 placerade med tre veckors mellanrum behövas för önskat resultat. Biverkningar kan vara en lätt övergående rodnad. Minimerad solexponering kan minska dessa biverkningar.

Vad behöver jag tänka på före och efter behandlingen

* Du skall inte sola eller använda någon brun-utan-sol-kräm och dylikt
* Efter behandlingen skall huden skyddas med solskydd med hög solskyddsfaktor
* Om du har genomgått någon behandling mot acne med t.ex. Roacutan eller någon form av vitamin A-behandling – vänta minst en månad före behandling
* Använd inte antirynk-krämer några dagar före behandling
* Om du har tagit antibiotika eller kortison – vänta minst en månad före behandling